Eliminace nových překážek v získání povolení k nakládání s návykovými látkami

Popis:

Sněmovní tisk 864, vládní novela zákona o návykových látkách, obsahuje novou možnost Ministerstva zdravotnictví odmítnout vydat povolení k zacházení s návykovými látkami i na základě důvodů jiných, než které jsou již v zákoně specifikovány. Jde např. o "rozpor s veřejným zájmem". Takovéto podmínky nad rámec již platných podmínek považujeme za bezdůvodně regulatorní a proto jsme navrhli, aby toto ustanovení bylo z textu novely odstraněno.

Současný stav:

Podáno v rámci druhého čtení vládní novely zákona o návykových látkách, sněmovní tisk 864.

Celé znění návrhu je ke stažení zde.