Žhavinky MRT Návykové chování

O víkendu 28.-30. dubna proběhlo pirátské Celostátní fórum za účasti MRT Návykové chování

Vedoucí Mezirezortního týmu Janka Michailidu prezentovala na Celostátním fóru práci naší skupiny v rámci workshopu v neděli 30. dubna. Probíraly se témata z oblasti návykového chování a psychoaktivních látek. Veliká pozornost byla zaměřena na legalizační snahy v rámci současné vlády a na otázky kratomu, HHC a CBD. Psychoaktivním látkám se nicméně věnovaly celkem 4 diskuze napříč celým Celostátním fórem.

2023_0429_21175700 (1)

Fotografie z diskuze k psychedeliky asistované psychoterapii (zleva: Petr Konečný - zástupce vedoucí, Janka Michailidu vedoucí MRT)

[zdroj zde]

Podcast s pirátkou Míčou Nepejchalovou s Czeched Substance (10. 3. 2023)


S Pirátkou Míčou Nepejchalovou byl před rokem natočený podcast k návykovému chování a Harm reduction službách. Odkaz na video viz. níže.

Míča N.

[zdroj zde]

Dokončují se pravidla ohledně regulace kratomu (4. 2. 2023)


Ohledně regulace kratomu proběhla reportáž na ČT24. Vedle odborníků na danou problematiku zde také vystoupila vedoucí mezirezortního týmu Janka Michailidu.

Janka Konopí

[zdroj zde]

Vedoucí mezirezortního týmu v rozhovoru na iDnes. (5.12. 2022)


Na internetovém portalu iDnes proběhla diskuze k legalizaci konopí. Debaty se zúčastnila vedoucí pracovní skupina Janka Michailidu, která mimo jiné pracovala na tvorbě RIA. Vedoucí pracovní skupiny zde vysvětlila jednotlivá specifika a možnosti legalizace konopí.

Janka-na-idnes

Janka Michailidu (vedoucí mezirezortního týmu pro návykové chování)

[zdroj zde]

Rozhovor ohledně možné regulace konopí na České televizi s Jankou Michalidu (29. 11. 2022)


S vedoucí mezirezortního týmu Jankou Michailidu proběhl rozhovor na ČT 24 k možné regulaci konopí. V rozhovoru o tom debatovala s ředitelem Národní protidrogové centrály Jakubem Frydrychem.

[zdroj zde]

Mezirezortní tým Návykové chování se zúčastnil vzdělávání komunálních politiků a političek KOMPOT CON (26. 11. 2022)

V sobotu 26. 11. 2022 proběhlo vzdělávání komunálních politiků v alternativním prostoru NoD v Praze. Svou prezentací přispěla také mezirezortní tým pro návykové chování. V 17:28 zde vystoupila vedoucí mezirezortního týmu Janka Michailidu s příspěvkem k tomu, jakým způsobem se dá postavit k problematice návykového chování, zdůraznila roli prevence a neziskových služeb.

Materiál k prezentaci je veřejně dostupný zde - MRT Návykové chování

Kompot Janka

Janka Michailidu (vedoucí mezirezortního týmu pro Návykové chování)

Kompot Janka Peťa

Petr Konečný (vedoucí pracovní skupiny pro Duševní zdraví), Janka Michailidu (vedoucí mezirezortního týmu pro Návykové chování)

[zdroj zde]

Piráti se zúčastnili debaty na Envirofestu - Živá Bečva 2022 (9.-11. 9. 2022)

V Hustopečích nad Bečvou letos proběhl druhý ročník envirofestivalu Živá Bečva. Zúčastnila se celá řada řečníků, včetně 2 Pirátů. Prvním zúčastněným byl Tom Vymazal, který zde prezentoval připravovanou regulovanou legalizaci konopí. V rámci věcné debaty se řešily jednotlivé specifikace regulace. Jako druhý vystoupil další člen mezirezortního týmu Petr Konečný, ten hovořil na téma Duševního zdraví.

[zdroj zde]

[zdroj zde]

Vedoucí mezirezortního týmu v DVTV (15. 9. 2022)


V DVTV proběhla diskuze k legalizaci konopí. Debaty se zúčastnila vedoucí pracovní skupina Janka Michailidu, která mimo jiné pracovala na tvorbě RIA. Vedoucí pracovní skupiny zde vysvětlila jednotlivá specifika a možnosti legalizace konopí.

[zdroj zde]

Tisková zpráva k RIA

Regulace trhu s konopím přinese ročně až miliardy korun, potvrdila expertní studie. Piráti předloží návrhy na regulaci vládním partnerům

Praha, 14. září 2022 – Piráti předloží příští týden vládním partnerům velkou komplexní analýzu dopadů regulace trhu s konopím včetně doporučených návrhů regulace. Téma již s řadou z nich předjednali. Ze závěrů analýzy jasně plyne mnoho benefitů, které by odpovědně nastavená regulace přinesla. Jedním z těch nejviditelnějších je daňový příjem do rozpočtu, který je v opatrnější variantě odhadován na 650 milionů až 1,8 miliardy korun ročně. V té optimističtější dokonce o řadu miliard více, pokud zahrneme možnost prodeje konopných produktů nebo třeba export na německý trh, kde regulaci rovněž plánují. To by ulevilo rozpočtu i vzhledem k současné ekonomické krizi. Zásadním přínosem je také omezení přístupu ke konopí u rizikových skupin jako jsou například mladiství.

„Reforma, regulace, zdanění – to jsou tři pilíře, se kterými jako Piráti přistupujeme k regulací trhu s konopím. Zdaněním získáme miliardy korun ročně a zároveň zamezíme zbytečným výdajům na represi. Pokud se nám navíc povede regulovaný trh spustit společně s tím německým, bude to pro naši ekonomiku znamenat obrovské příležitosti v oblasti exportu. Naším cílem je rovněž omezit černý trh a zejména přístup mladistvých ke konopí. Proto jsme přišli s modelem, který kombinuje zavedení licencovaného trhu s konopím jako v USA, prvky omezení propagace a informační kampaň ke snižování škod dle vzoru Kanady a registraci legálních uživatelů, podobně jako v Uruguayi,“ představila návrh poslankyně Klára Kocmanová s tím, že Piráti dopadovou analýzu včetně doporučených návrhů na regulaci předloží příští týden i koaličním partnerům, s kterými dohodnou další postup.

Analýzu připravovala dva roky v rámci snah o racionalizaci politiky návykového chování odborná skupina ekonomů, právníků, adiktologů a expertů na veřejnou politiku, jejíž součástí je i Pirátka a vedoucí pirátského meziresortního týmu Návykové chování Jana Michailidu. Přípravu analýzy vedla akademická pracovnice a specialistka na regulace v oblasti návykového chování, Vendula Běláčková. Mimo jiné se příprav účastnil také bývalý ředitel Národního monitorovacího centra pro drogy a závislosti Viktor Mravčík. Dokument se zabývá mezinárodním kontextem konopné politiky, dopady současného stavu na společnost, justici nebo náklady na rozpočet. Přichází také s představením cílů regulace trhu s konopím a konkrétními variantami návrhů regulace.

„Dívali jsme se na zahraniční odborné studie a snažili jsme se odhadnout dopad užívání konopí jak na trestnou činnost, tak i na naše rozpočty. Stanovili jsme 27 regulačních oblastí, v nichž jsme určili varianty vhodné pro Českou republiku. Výsledkem je návrh modelu regulovaného trhu s licencovanými subjekty. Na trhu by byla zakázaná veškerá reklama a propagace podobně jako v Kanadě. Všichni spotřebitelé by byli registrováni v centrálním systému. Skupina navrhla povolení konopných spolků – obecně prospěšných společností. Návrh nyní bude podroben diskusi a za celou naši skupinu říkám, že naše země si zaslouží na důkazech založený přístup ke konopné problematice,“ okomentovala odbornou analýzu vedoucí týmu Vendula Běláčková.

„Represe či neexistující nebo podfinancované služby v oblasti prevence a snižování rizik, tak lze charakterizovat současný neuspokojivý stav v problematice návykového chování. Náklady represivních složek zabývajících se trestnou činností v souvislosti s konopím stojí daňové poplatníky přes 600 milionů ročně. Vynakládání takto vysokých finančních prostředků ale nevede ke snižování poptávky, nezvyšuje bezpečí občanů ani neomezuje rozsah černého trhu. Tyto skutečnosti jsou nám známy již dlouhé roky, bohužel jsme neustále naráželi na politickou neprůchodnost a ignoraci osvědčených moderních a funkčních přístupů,“ popsala Jana Michailidu, členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

„Jedním z hlavních společenských přínosů je ukončení kriminalizace chování, jehož společenská nebezpečnost je minimální. Ukončíme trestní postihy pro neproblémové uživatele, což s sebou přinese i menší zatížení vězeňského systému, a v důsledku toho umožní posílit finanční i personální zdroje v oblastech závažné kriminality,“ uvedl europoslanec Mikuláš Peksa. Ten je součástí neformální skupiny europoslanců několika států EU, která letos vznikla pro podporu regulace konopí. „Největší pokroky dělá v tomto ohledu kromě České republiky Německo, Malta nebo Lucembursko. Poslali jsme také otevřený dopis všem europoslancům, protože chceme, aby Evropská unie umožnila členským státům autonomii pro utváření pravidel týkajících se konopí. Mělo by to být tím způsobem, který odráží potřeby jejich obyvatel a specifika kulturního a politického kontextu. Jsem rád, že se diskuze už vede a je založená na datech a faktech. Ostatně na nich jsou postavené také naše, pirátské návrhy, doplnil Peksa.

„Většina zákonů v Česku je přijímána bez kvalitního posouzení jejich dopadů a vyhodnocení vhodných alternativ. Analýzy hodnocení dopadů (RIA) bývají velmi formální. Tato studie je na místní poměry výjimečná tím, že předchází návrhu zákona. Ve skupině jsme pro každý aspekt regulace stanovili smysluplné alternativy, kritéria pro jejich posouzení, shromáždili poznatky z domácích a zahraničních studií či provedli vlastní analýzy. Volba variant je zdůvodněna, odhady nákladů a přínosů zdokumentovány,” zdůraznil význam analýzy jeden z autorů, ekonom Libor Dušek (člen NERV).

Návrhy Pirátů i expertní skupiny jsou rovněž v souladu s programovým prohlášením vlády, které deklaruje, že vláda bude uplatňovat politiku postavenou na vědecky ověřeném a vyváženém konceptu prevence rizik a snižování škod. Také slibuje, že zajistí dostatečné financování jak preventivních programů, tak i služeb a regulaci návykových látek odpovídající míře jejich škodlivosti.

Hlavní cíle navrhované právní úpravy se týkají:

Veřejného zdraví

 • Snížení zdravotních rizik na straně uživatelů spojených s aktuálně nelegálním trhem s konopím.
 • Vytvoření efektivního systému snižování rizik, léčby a prevence problémového užívání konopí.
 • Omezení přístupu ke konopí u rizikových skupin populace (mladiství, návykoví uživatelé atd.).

Kontroly a vymáhání práva

 • Eliminace nepřiměřeného trestního postihu jinak neproblémového chování spojeného s užíváním konopí.
 • Snížení počtu vězňů ve výkonu trestu v souvislosti s nelegálním pěstováním a zpracováním konopí.
 • Redukce organizovaného zločinu spojeného s nelegální výrobou a distribucí konopí.
 • Uvolnění finančních a personálních kapacit orgánů vymáhajících právo určených ke stíhání nezákonného nakládání s konopím.

Ekonomiky, trhu a rozpočtu

 • Zvýšení příjmů státního rozpočtu z legálního trhu s konopím.
 • Snížení výdajů státu, které jsou alokovány na restriktivní politiku.
 • Vytvoření legálního trhu pro ekonomické subjekty v České republice a nových exportních příležitostí.
 • Podpora malého a středního podnikání.

[zdroj zde]

Piráti se zúčastnili ideové konference Kompas (17-19. 6. 2022)

O víkendu ze 17. do 19. června proběhla ideová konference Pirátů v Táboře. Sešlo se zde členstvo Pirátů z celého Česka, aby se probraly zásadní pirátské témata. I náš mezirezortní tým tam měl své zastoupení.

Prezentace, kterou jsme připravili, obsahovala následující body:

 • Historický kontext (problematické aspekty války proti drogám a represivního přístupu obecně)
 • Průnik duševní zdraví vs. rizikové návykové chování
 • Pilíře pirátského programu (prevence a snižování rizik)
 • Aktuální legislativní aktivity týmu
 • v Regulace trhu s konopím
 • v Regulace psychedeliky asistované terapie
 • v Regulace psychomodulačních látek (např. kratom)
Po prezentaci následovala diskuze k následujícím bodům:

Registrace uživatelů

Mezi diskutujícími vnímáno jako citlivé téma

Je potřeba při implementaci myslet na soukromí

Byly vysvětleny důvody, konkrétní podoba i výhody využití registračního systému

 • Soulad s mezinárodními úmluvami, individualizovaná adiktologická intervence, dimenzování služeb na úrovni státu v závislosti na celkových datech o spotřebě
 • Registrace oproti občanskému průkazu (potřeba zajištění jednoho reg. ID na jednoho dospělého uživatele), dále už systém pracuje pouze s reg. ID
 • databáze spárovaných reg. ID a ID bezpečně uložena – přístup do ní pouze v krajních případech

Obava, že nutnost registrace odradí nemalý počet uživatelů

Zákaz prodeje alkoholu v konopných prodejnách

Diskutující toto opatření zaujalo a chtěli vědět, jaký má důvod

Bylo vysvětleno – preventivní opatření proti kombinované konzumaci

Limit na max. procento THC v produktu

Bylo vysvětleno – preventivní opatření (vysokopotentní modely jsou rizikovější)

Rozebrali jsme, jak producenti dosáhnou a udrží konstantní hladiny THC

 • Konzistentní genetika + stabilní výrobní postupy + průběžné testování

Závěr

Nebyly nalezeny blokující spory, problematické aspekty se podařilo vysvětlit. Pokračujeme tedy v implementaci námi navrhovaných změn v deklarované podobě.

Prezentace je k dispozici zde - PREZENTACE KOMPAS 2022

[zdroj zde]

Postery, které jsme v průběhu celé konference měli vyvěšeny k volnému nahlédnutí.

kompas_poster_k návykovému chování 1

kompas_poster_principy_Návykové chování 2

Školíme komunální politiky v oblasti návykového chování (15. 10. 2021)

Mezirezortní tým návykové chování s Jankou Michailidu v čele spolu s členy týmu školil politiky na komunální úrovni.

Poskytnuli jsme podporu při tvorbě programu v dané oblasti a připomenuli jsme hlavní claimy a teze, které v dané oblasti Piráti zastávají. Zároveň jsme si mezi sebou předávali informace a zkušenosti z měst ve kterých už se na komunální politice podílíme. Školení mělo přesah do dalších týmů přes bezpečnost, zdravotnictví, školství po sociální témata. Na konci školení proběhla diskuze se školiteli, kde mohli naši představitelé pokládat otázky přímo expertům z našeho týmu.

„Bohužel jsme se nedokázali globálně postavit nefunkčnímu nesmyslu zvanému ‚Válka proti drogám‘.“ uvedla vedoucí týmu Návykové chování pro Czech crunch (1. 9. 2021)

Vedoucí týmu návykové chování Janku Michailidu citovalo internetové médium Czech crunch. Czech crunch si vyžádalo stanovisko Pirátů k produktům, které obsahují CBD, tedy kanabidiol získávaný z konopí, který nemá psychoaktivní účinky. Piráti dlouhodobě vystupují proti nesmyslné kriminalizaci psychoaktivních a návykových látek a volají po regulované legalizaci tak, aby se trh narovnal a nemuselo docházet k jeho pokroucení. Dále volají po jasnější legislativě. Situace okolo CBD je jasnou ukázkou toho, jak jsou zákony v dané oblasti nejednoznačná a mají potenciál vytvářet celou řadu nedorozumění se zákonem. Část vyjádření, které v internetovém médiu otiskli najdete níže.

„Nepřehledná a pro spotřebitele i producenty nevýhodná situace legislativy týkající se CBD bohužel přímo vychází z faktu, že jsme se prozatím nedokázali globálně postavit nefunkčnímu nesmyslu zvanému ‚Válka proti drogám‘. Tento extrémně represivní přístup k řešení problematiky psychoaktivních látek, protežovaný skrze úmluvy přijaté na půdě OSN, nejen že neplní svůj účel, ale zároveň pokřivuje tržní prostředí i v místech, kde by neměl,“

[zdroj zde]

Přednáška z programu pirátský e-learning na téma: Digihygicon (19. 7. 2021)

Mezirezortní tým Návykové chování v čele s Jankou Michailidu uspořádal e-learning na téma "Digihygicon", tedy se primárně zabýval návykovým chováním v oblasti nelátkových závislostí a osvětou v oblasti "nových" závislostí. Debatu je možné shlédnout v odkaze níže. Debatou provázeli Katka Sloviaková, DiS. a Tadeáš Samuel Zborník.

[zdroj zde]

Přednáška z programu pirátský e-learning na téma: Debata s peery (23. 6. 2021)

Mezirezortní tým Návykové chování v čele s Jankou Michailidu uspořádal e-learning na téma "Debata s peery". Debatu je možné shlédnout v odkaze níže. Debatou provázeli Monika Čtvrtníčková a Markéta Čtvrtečková.

[zdroj zde]

Náš tým Návykové chování se spřátelil se Seniory na palubě (27.5.2021)

Ve čtvrtek 27. května jsme se v rámci projektu Mezigeneraci sešli se Seniory na palubě a Mladým pirátstvem, kde jsme se společně bavili o návykovém chování. Probrali jsme celou řadu témat. Bavili jsme se jak o látkových i nelátkových závislostech, ale zároveň jsme uvedli na pravou míru i nějaké mýty okolo psychoaktivních látek.

Za tým Návykové chování se diskuze zúčastnili Michaela Nepejchalová, Filip Křistek a Petr Konečný

[zdroj zde]

Náš tým se podílí na vzdělávání komunálních politiků z řad Pirátů (30.4.2021)

V pátek 30.4.2021 proběhlo vzdělávání v rámci edukace komunálních političek a politiků s názvem SAKO (Skvělá akademie pro komunál). Kde jsme v rámci rozhovoru a přednášky ohledně bezpečnosti v komunální politice měli výstup k návykovému chování. Na setkání jsme předali východiska našeho týmu a seznámili městské a krajské zastupitelky a zastupitele s tím, jak mohou ovlivnit politiku návykového chování i ve své obci. V rámci této přednášky proběhlo také destigmatizační okénko a diskuze na téma.

Vedle Petra Konečného z týmu Návykové chování, dále vystoupili Patrik Šebesta k problematice právní teorie regulace hazardu, Jan Adamec, Petr Třešňák a Martin Kalina, kteří předali praktické zkušenosti z oblasti krizového řízení.

Přichystali jsme Webinář: Válka proti drogám selhala. Co bude dál? (28.4.2021)

Přichystali jsme webinář na téma selhávající války proti drogám!
Probrali jsme:
- Historická východiska (proč a jak ta hrůza vlastně začala)
- Změna paradigmatu pojetí “závislosti” (od selhání jedince, přes “závislost jako nemoc” k systémovému hledisku naučeného chování, vypořádávání se s traumaty)
- Přestávání bez léčby, kontrolované užívání, harm reduction terapie
- Recovery koučování, human centered design v adiktologických službách
- A na závěr dialogická diskuze řečníků: psychologa Pavla Nepustila, poradenského pracovníka Martina Boxana (Podané ruce o. p. s.), poslance Tomáše Vymazala a Petra Konečného z Centra duševního zdraví Přerov.

(23.10.2020) Vydali jsme komentář k reakci ministra vnitra na naši interpelaci stran Revolution train

"Vnitro a nefunkční protidrogová prevence. Kdy tohle skončí?"

(15.10.2020) Chystáme Piratecon

Náš listopadový online Piratecon bude mít tématiku aplikace racionální politiky prevence a snižování rizik na úrovni kraje a komunálu. Pozváni budou všichni naši stávající i nově zvolení zastupitelé; pro ty, kteří se nebudou moci účastnit, se budeme snažit zajistit záznam.