Naše návrhy

Pozměňovací návrh, který by umožnil určit jako odpovědnou osobu pro zacházení s návykovými látkami, s výjimkou výroby léčivých přípravků, i osobu bez vysokoškolského vzdělání - více zde.

Pozměňovací návrh, který by stanovil právní nárok na získání dovozního či vývozního povolení - více zde.

Pozměňovací návrh, který by eliminoval nové překážky v získání povolení k zacházení s návykovými látkami - více zde.

Pozměňovací návrh, který by vědeckým a výzkumným pracovištím i botanickým zahradám a arboretům umožnil pěstování keře koka - více zde.

Pozměňovací návrh, který by zajistil, že vláda musí výslovně posoudit vhodnost zařazení určité na látky na seznam návykových látek - více zde.

Pozměňovací návrh, který by dekriminalizoval držení malého množství psychotropní látky za účelem poskytnutí adiktologické služby nebo otestování obsahu - více zde.