Právní nárok na získání dovozního či vývozního povolení

Popis:

Z důvodu snahy o eliminaci zbytečných regulačních prvků by tento návrh vedl k odstranění specifikace toho, že na získání vývozního či dovozního povolení na návykové látky není právní nárok.

Současný stav:

Podáno v rámci druhého čtení vládní novely zákona o návykových látkách.

Celé znění návrhu je ke stažení zde.