Odborná způsobilost

Popis:

Tento pozměňovací návrh by v případě schválení stanovil, že odpovědnou osobou pro zacházení s návykovými látkami, tak jak je tento pojem v zákoně o návykových látkách užíván, by v případě, kdy nejde o osobu která vyrábí léčivé látky, mohla nově být ustanovena i fyzická osoba bez vysokoškolského vzdělání se splněnou maturitní zkouškou. V případě odpovědných osob pro zacházení s návykovými látkami, které jsou jako léčivý přípravek klasifikovány zákonem o léčivech, by návrh zavedl podmínku absolvování minimálně magisterského studijního oboru.

Současný stav:

Podáno v rámci druhého čtení vládní novely zákona o návykových látkách.

Celé znění návrhu je ke stažení zde.