Harm reduction

Popis:

Tento pozměňovací návrh by v případě schválení znamenal možnost beztrestného držení malého množství psychotropní látky k umožnění adiktologické služby, tedy odborného dohledu nad užitím nebo první pomoci, např. v prostředí tzv. aplikačních místností, kde probíhá kontrolované užívání, které předchází nehygienické aplikaci či smrtelným předávkováním. Dále by tento návrh umožnil odevzdání vzorku neoprávněně získané psychotropní látky za účelem otestování jeho obsahu z důvodu efektivního mapování výskytu těchto látek a jejich užívání nebo ke snížení zdravotních rizik.

Současný stav:

Podáno v rámci druhého čtení vládní novely zákona o návykových látkách.

Celé znění návrhu je ke stažení zde.