Seznam návykových látek

Popis:

Tento pozměňovací návrh by v případě schválení zajistil to, že v případě přidávání nových látek do seznamu návykových látek je vláda povinna výslovně posoudit, zda byly splněny zákonné podmínky k zařazení této látky do seznamu, tedy zda a v jakém rozsahu dochází k jejímu zneužívání nebo zda ohrožuje zdraví svých uživatelů. Tím by byla mj. napravena situace, kdy jsou na seznam zařazovány látky s nízkou společenskou škodlivostí jen na základě své psychoaktivity. Návrh nepřímo reaguje na nedávný nález Ústavního soudu, který zrušil část vládních nařízení operujících v souvislosti s návykovými látkami s pojmem “množství větší než malé”. Soud dal jasně najevo, že takovýto pojem je příliš neurčitý, aby mohl být součástí vládního nařízení. Z podobných důvodů usilujeme tímto návrhem o zpřesnění relevantních nařízení a zajištění objektivní a daty podložené regulace návykových látek prostřednictvím přidávání pouze těch, které splňují zákonné podmínky, na seznam návykových látek.

Současný stav:

Podáno v rámci druhého čtení vládní novely zákona o návykových látkách.

Celé znění návrhu je ke stažení zde.